Doelstelling

De doelstelling van Stichting Heimisj is de volgende:

 1. De Stichting heeft ten doel het historische inzicht in het Nederlandse Jodendom te vergroten, het in stand houden van websites en het bieden van educatie aan leerlingen om hun historische kennis over het Joodse deel van de samenleving (in hun eigen buurt) te vergroten en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  – het hierbij samenwerken met alle overige daarvoor in aanmerking komende (overheids)instellingen;
  – de sporen van het Joodse leven te onderzoeken en te beschrijven. Hierbij valt te denken aan tastbaar erfgoed, waaronder gebouwen als synagogen, leerscholen en ondernemingen, maar ook aan biografieën van bekende en onbekende Joden uit alle lagen van de samenleving. Het onderzoeken en beschrijven van Joods erfgoed dat verdwenen is, is hierbij begrepen;
  – het onderhouden van de websites www.joodsamsterdam.nl en www.joodserfgoedrotterdam.nl;
  – het samenwerken met soortgelijke initiatieven en educatieve projecten.
 3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.