Joodserfgoedrotterdam.nl

Twee jaar nadat joodsamsterdam.nl werd opgezet wilde de leerkracht van dezelfde groep 8 ook Joods Rotterdam op de kaart zetten. De reden daarvoor was tweeledig. Ten eerste is het grootste deel van het tastbare Joodse erfgoed van Rotterdam door het bombardement van 14 mei 1940 weggevaagd, ten tweede was de Joodse geschiedenis van de Maasstad zeer summier beschreven. Er lag een grote lacune die moest worden opgevuld. Het lijkt daarbij ook dat het trauma van het bombardement nauwelijks verwerkt is, en dat er onvoldoende aandacht is voor het Rotterdam dat er ooit was.
Dat de Joodse geschiedenis van de Maasstad op de kaart gezet moest worden is evident. Rotterdam was, stuivertje-wisselend met Den Haag. de tweede Joodse stad van ons land. Daarbij wordt de Joodse emigratie door deze stad niet meegerekend, want als de rol die Rotterdam had in de levens van, veelal, Oost-Europese Joden die de sprong naar ‘de Nieuwe Wereld’ maakten wordt meegenomen, dan streeft Rotterdam zelfs Amsterdam ruim voorbij.

Het verhaal over Rotterdam heeft een ander karakter dan het Amsterdamse. Rotterdam kende als grote havenstad een ander soort ondernemer, en dit reflecteert bij de Joodse ondernemers. Maar ook Rotterdam kende een uitgebreid en interessant Joods leven.