Joodsamsterdam.nl

Een cultuurproject van een basisschool was de oorsprong van www.joodsamsterdam.nl. Tijdens dit project vroeg de Kunst & Cultuurcommissie van basisschool ASVO op het Frederiksplein in Amsterdam de leerkrachten om een onderwerp uit te werken en om dit aan de kinderen aan te bieden. De toenmalige leerkracht van groep 8 ging de geschiedenis van de voorganger van de school nader uitwerken. Dit verhaal staat hier.
De school zou onder de opheffingsnorm komen als de ruim 70 Joodse leerlingen tijdens de bezetting van de school verwijderd zouden worden om naar een door de bezetter aangewezen Joodse school te gaan. Het verhaal van de school leidde tot een onderzoek naar de woonlocaties van deze leerlingen en naar vele verhalen over de buurt rond het Frederiksplein. Al deze informatie werd verwerkt in een speurtocht voor de kinderen om ze hiermee kennis te laten maken met de Joodse geschiedenis van de buurt. Niet alleen het verhaal van de Tweede Wereldoorlog, maar ook wat de buurt de buurt maakte in de periode daarvoor.
Onderwijsprojecten worden doorgaans na enkele weken afgerond. De leerkracht ging door met het uitbreiden van de informatie en dat leidde tot de website www.joodsamsterdam.nl.

Sinds dat project in 2006 of 2007 is de website steeds verder uitgebreid. Het doel is het terugbrengen van de verhalen over de Joodse inwoners van Amsterdam en de plaatsen in de omgeving. Het vertellen van de verhalen laat zien wat de bijdragen was aan het weefsel van de stad. Die verhalen gaan uitdrukkelijk verder dan de verhalen over de oorlog en het is daarbij niet de bedoeling om een inventarisatie te maken van de Joden die tijdens de oorlog vermoord werden. Het Joodse leven in Nederland mag niet worden gedefinieerd door de Holocaust.